Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja web platforme i portala eSC – Shopping Center

Osnovni pojmovi i njihovo značenje

Uvjeti korištenja web platforme i portala eSC – Shopping Center, u daljem tekstu: “Uvjeti”.

Web platforma i portal eSC – Shopping Center: www.bhizlog.market.com, u daljem tekstu: “web strana”.

Slike, video zapisi, linkovi i slični formati, u daljem tekstu: “format/formati”.

Korisnik po Ugovoru, registrirani korisnik, posjetitelj ili treća strana koji koriste sadržaj, usluge i formate web strane, u daljem tekstu: “korisnik/korisnici”.

Ugovor o korištenju web platforme eSC – Shopping Center između OD Izlog, Sarajevo i poslovnog subjekta, u daljem tekstu: “Ugovor”.

Korisnik koji koristi web stranu po Ugovoru sklopljenom sa OD Izlog Sarajevo o korištenju web platforme eSC – Shopping Center, u daljem tekstu: “korisnik po Ugovoru”.

Korisnik koji se registruje na web strani, u daljem tekstu: “registrirani korisnik”.

Opća napomena

Web strana omogućava korisnicima korištenje sadržaja i/ili usluga web strane, u skladu s ovim Uvjetima korištenja. Na sva pitanja koja nisu posebno uređena ovim Uvjetima korištenja web strane, primjenjuju se uvjeti korištenja internetske trgovine i poslovanja u skladu s važećim propisima kojima se uređuje internetska trgovina i poslovanje. 

Prihvatanje Uvjeta 

Koristeći sadržaj, usluge ili bilo koji format web strane, korisnik prihvata ove Uvjete u cjelosti, te će se smatrati da je upoznat s ovim Uvjetima u cjelosti. Na taj način, korisnik prihvata koristiti sadržaj, usluge ili formate web strane isključivo za ličnu upotrebu, korisničku upotrebu po Ugovoru i/ili registraciji i na vlastitu odgovornost. 

Ako niste saglasni s našim Uvjetima, molimo da ne koristite ovu web stranu.

Odricanje od odgovornosti

OD Izlog, Sarajevo se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati korištenjem sadržaja i/ili usluga ove web strane, za bilo koje radnje korisnika upotrebom ili zloupotrebom sadržaja i/ili usluga ove web strane, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisnicima u vezi s upotrebom ili zloupotrebom korištenja sadržaja i/ili usluga ove web strane, osim one odgovornosti predviđene Ugovorom.

Web strana

Web strana je u vlasništvu OD Izlog, Sarajevo. 

OD Izlog, Sarajevo zadržava pravo na promociju i oglašavanje web strane i bilo kojeg njenog dijela, zajedno ili pojedinačno, bez prethodne najave.

OD Izlog, Sarajevo zadržava pravo na promjene, izmjene, privremeno, povremeno ili trajno brisanje bilo kojeg sadržaja, usluge ili formata na web strani ukoliko procijeni da je to u duhu pozitivne poslovnosti i unapređenja kvaliteta web strane bez obaveze prethodne najave, te nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja bi eventualno nastala korisniku tim putem, osim one predviđene Ugovorom.

U slučajevima nepredviđenih okolnosti, vanrednog stanja ili više sile OD Izlog, Sarajevo ne snosi odgovornost prema korisnicima, osim one predviđene Ugovorom.

Za tačnost i istinost podataka i informacija koje korisnici dostavljaju na objavu, ostavljaju u komentarima ili razmjenjuju na bilo koji način putem web strane, OD Izlog, Sarajevo ne snosi odgovornost prema korisnicima.

OD Izlog, Sarajevo nije odgovoran ni za jednu radnju koja uključuje online trgovinu između korisnika.

OD Izlog, Sarajevo isključivo je odgovoran samo za organizaciju, održavanje i upravljanje web stranom i korisničkim računima, kao i za ugovorene obaveze.

OD Izlog, Sarajevo u duhu poslovne profesionalnosti obavezno vodi računa o ugledu, promociji i oglašavanju web strane i njenih korisnika.

Autorska prava

Svi dijelovi web strane: sadržaji, usluge i formati vlasnika web strane, kao i ugovornih i /ili registriranih korisnika, zaštićeni su autorskim pravima.

Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela web strane, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi. 

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni u okviru sadržaja, usluga i formata na web strani ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka OD Izlog, Sarajevo, ili koristiti na bilo koji način koji može uzrokovati štetu OD Izlog, Sarajevo ili njenim korisnicima. Navedeno se može koristiti isključivo za ličnu upotrebu, korisničku upotrebu po Ugovoru i/ili registraciji uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava.

Kršenje autorskih prava možete prijaviti ovdje: market@bhizlog.com

Linkovi na druge web stranice

Web strana se sastoji od vlastitih sadržaja, sadržaja partnera, korisnika, besplatnih sadržaja, te linkova na druge web strane, poveznice ili sadržaje. Te druge web strane, poveznice ili sadržaji nisu pod kontrolom OD Izlog, Sarajevo, te on ne može biti odgovoran za njihove sadržaje i posjete svojih korisnika na te linkove. Pristup linkovima, drugim web stranama, poveznicama ili sadržajima korisnik ostvaruje isključivo na vlastitu odgovornost.

Korisnici

Korisnici su obavezni prilikom korištenja web strane voditi računa da svojim korištenjem ne nanesu štetu, ili ne naruše ugled web strani ili drugim korisnicima.

Korisnici koriste web stranu isključivo za ličnu upotrebu, korisničku upotrebu po Ugovoru i/ili registraciji.

Korisnici imaju pravo na korištenje web strane u skladu s ovim Uvjetima i/ili Ugovorom i  odgovorni su za odgovrnosti navedene u ovim Uvjetima.

Korisnici koji koriste web stranu kao posjetitelji ili treća strana, svoje korištenje provode isključivo za ličnu upotrebu.  

Korisnici koji koriste web stranu kao registrirani korisnici, vrše online narudžbe proizvoda i/ili usluga, upite ili druge zahtjeve putem dostupnih obrazaca, te su isključivo odgovorni za pravilno popunjavanje obrazaca.

Korisnici po Ugovoru su odgovorni za sve radnje online naručenih proizvoda i/ili usluga, koje uključuju prijem online narudžbi, isporuku, raspoloživost, povrat i naplatu svojih proizvoda i/ili usluga, kao i kompletnu komunikaciju sa naručiocima.Korisnici po Ugovoru isključivo su odgovorni za prodaju svojih proizvoda i/ili usluga i primjenu propisa koji se odnose na njihovu poslovnu djelatnost.

Zaštita privatnosti

Zaštita privatnosti uređena je Pravilima o privatnosti, koja su sastavni dio ovih Uvjeta.

Pravila o privatnosti možete pogledati ovdje.

Izmjene Uvjeta korištenja

OD Izlog, Sarajevo zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta, kad god ocijeni potrebnim u skladu s dešavanjima u svijetu internetskog poslovanja i vlastite pozitivne poslovne politike.

O svakoj izmjeni korisnik će biti obaviješten blagovremeno i na dostupan način (npr. putem banera, skočnih ili automatskih obavijesti ili sličnih oglasa postavljenih na web strani, ili slanjem obavijesti na e-mail adresu korisnika kada je izmjena bitna za korištenje web strane.

Upućujemo  korisnike da prate naše Uvjete korištenja, a u slučaju nejasnoća ili dodatnih obrazloženja mogu se obratiti na kontakt dostupan na web strani.