Pravila o privatnosti

Prihvatanje pravila

Pravila o privatnosti sastavni su dio Uvjeta korištenja web platforme i portala eSC – Shopping Center. Pogledajte Uvjete korištenja ovdje.

Prihvatanjem navedenih Uvjeta, korisnik prihvata i ova Pravila o privatnosti, čime daje svoju saglasnost na prikupljanje, obradu i korištenje njegovih ličnih podataka u svrhu navedenu u ovim Pravilima.

Osnovni pojmovi i njihovo značenje navedeni su u Uvjetima korištenja.

Politika privatnosti

OD Izlog, Sarajevo sa svojom web stranom poštuje privatnost i sigurnost ličnih podataka svojih korisnika. Prikupljanje, korištenje i obrada ličnih podataka provodi se u skladu s ovim Pravilima o privatnosti, te odredbama važećih propisa koji uređuju zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini. 

Privatnost naših korisnika od izrazitog nam je značaja i preduzimamo sve dostupne mjere kako bi smo sačuvali povjerljivost i sigurnost ličnih podataka naših korisnika.

Svrha prikupljanja, obrade i korištenja podataka

Prikupljanje i obrada podataka vrši se u svrhu korištenja i unapređenja sadržaja, usluga i formata koje nudi OD Izlog, Sarajevo putem svoje web strane, a u cilju zadovoljenja potreba svojih korisnika.

Prikupljanje podataka

OD Izlog, Sarajevo putem web strane prikuplja lične podatke koje korisnik dobrovoljno daje.

Prikupljaju se samo oni lični podaci koji su neophodni za funkcioniranje web strane i njihov opseg neće biti veći od onoga što je nužno da bi se postigla takva svrha.

Korisnik u svako doba može povući svoju saglasnost pisanom obavijesti.

Obrada podataka

Lični podatak je svaki podatak koji se odnosi na korisnika čiji je identitet utvrđen ili se može direktno ili indirektno utvrditi.

Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na ličnim podacima, kao što je uvid, prikupljanje, upotreba, prenos i pohrana ličnih podataka.

Obrada podataka vrši se isključivo radi realizacije navedene svrhe.

Korištenje podataka

Prikupljeni i obrađeni podaci koriste se za organizaciju, održavanje i upravljanje: prostora web strane datih po Ugovoru, korisničkih registracija, transfera između korisnika radi realizacije ponuđenih i traženih proizvoda i usluga, upravljanja dostupnim linkovima korisnika, dostavljanja odgovara na korisničke upite, slanja brošura, obavijesti i sličnih informacija.

Vrijeme čuvanja podataka

  • Komentari – neograničeno. Razlog: automatsko prepoznavanje i upravljanje komentarima radi zabrane neprimjerenog i zabranjenog sadržaja.
  • Profil registriranog korisnika i sve radnje u okviru profila, registrirani korisnik može uređivati u neograničenom vremenu trajanju. Registrirani korisnik može u bilo kojem trenutku otkazati svoju registraciju. Korisničko ime uređuje administrator.
  • Profil korisnika poslovnog subjekta – u skladu s Ugovorom. 

Prava korisnika nad podacima

Korisnik može zatražiti dostavljanje ili brisanje ličnih podataka koje je dao na korištenje. Brisanje podataka ne uključuje podatke koje smo dužni čuvati u administrativne, pravne ili sigurnosne svrhe.

Kolačići

Web strana koristi kolačiće za poboljšanje korisničkih usluga te za olakšavanje navigacije između strana. Kolačići su onemogućeni sve dok ih korisnik ne odobri.  Blokiranjem kolačića, korisnik i dalje može pregledati sadržaj, ali neće biti u mogućnosti iskoristiti sve ponuđene funkcionalnosti web strane.

Kolačići su male tekstualne datoteke koje naš server smješta na preglednik korisničkog računara, koji nakon ponovne posjete šalje kolačiće natrag, tako da ih naš server može prepoznati i podesiti postavke stranice za bolje korisničko korištenje. Na taj način informacije su prilagođene korisničkim potrebama i uobičajenim načinima korištenja. Kolačići mogu spremiti i lične podatke  (npr. ime, e-mail, i sl.),  za što je potrebna saglasnost korisnika.

Većina web preglednika omogućava pregled kolačića koje imate, te njihovo pojedinačno brisanje ili blokadu na pojedinim ili svim stranicama. Ako korisnik izbriše sve kolačiće, sve podešene postavke naše web strane bit će izgubljene. O onemogućavanju kolačića korisnik može saznati više na pregledniku koji koristi (Mozilla Firefox, Google Chrome, Explorer, Opera, Safari).

Web strana koristi linkove ili poveznice za dijeljenje sadržaja putem različitih društvenih servisa i mreža. Kao treća strana, ti servisi mogu doći do nekih korisničkih podataka i pratiti korisničke aktivnosti na internetu. S toga molimo naše korisnike da na tim stranicama pregledaju uvjete korištenja i pravila privatnosti.

Media

Ako korisnik prenosi slike na web mjesto, trebao bi izbjegavati prenos slika s uključenim podacima o lokaciji. U suprotnom, posjetitelji web platforme i portala mogu preuzeti i izvući sve podatke o lokaciji iz postavljenih slika.

Izmjena Pravila o privatnosti

OD Izlog, Sarajevo zadržava pravo izmjene Pravila o privatnosti primjenjenim na web strani u skladu s dešavanjima u svijetu internetskog poslovanja i vlastite pozitivne poslovne politike.

O svakoj izmjeni korisnik će biti obaviješten blagovremeno i na dostupan način (npr. putem banera, skočnih ili automatskih obavijesti ili sličnih oglasa postavljenih na web strani, ili slanjem obavijesti na e-mail adresu korisnika kada je izmjena bitna za privatnost korisnika.

Upućujemo  korisnike da prate naša Pravila o privatnosti, a u slučaju nejasnoća ili dodatnih obrazloženja mogu se obratiti na kontakt dostupan na web strani.